Varunummer som har förändrats sedan förra året,
se PDF-filen Varunummerändringar under fliken Instruktioner.

Bransch-kod (SNI2007)

  Skriv en bransch-kod, 2-5 siffror.   
   En lista visas på samtliga varunummer som är kopplade till den sökta branschen 


Sök varunummer  © 2021 SCB | SCB, Solna strandväg 86, 171 54 Solna | SCB, 701 89 Örebro | 010 - 479 40 00 | scb@scb.se