Varunummer som har förändrats sedan förra året,
se PDF-filen Varunummerändringar under fliken Instruktioner.

Skriv ditt varunummer eller "Sökord" (text) här:

Du kan söka på två olika sätt:

  Ange  varunummer med sex eller åtta siffror. 
    Du får då varutexten till sökt(a) varunummer. 
    Vissa varor har en SCB-underindelning.
    Dessa har en bokstav i den 9:e positionen av varunumret.    

  Ange ett Sökord på minst tre bokstäver.   
    Du söker då efter ordet i varutexten.
    Vid träff får du en lista på samtliga varunummer 
    som har detta ord någonstans i varutexten.

Sök varunummer per bransch  
 

 

© 2021 SCB | SCB, Solna strandväg 86, 171 54 Solna | SCB, 701 89 Örebro | 010 - 479 40 00 | scb@scb.se